Visionen

Bizzjoiner skapades ur insikten att allt för många standardiserade affärslösningar endast ger en intern effektivitet. Bizzjoiner fokuserar på extern effektivitet, genom att hjälpa till att ge en optimal kundnytta där företagets kunder smidigt får tillgång till uppdaterad information och samarbetsrutiner.

I stället för att låta varje organisation som vill satsa på en digital kundvård utveckla sin egen lösning, vill Bizzjoiner ge företag möjligheten att enkelt och smidigt dra nytta av en färdig lösning som från grunden är utformad för att hantera kundens relation med företaget. 

Vår vision är att ge samarbetet mellan kunder och leverantörer en digital plattform där leverantörens varumärke förstärks samtidigt som det effektiva rutinerna ger en kundupplevelsen i världsklass.